• 1990 (Vol.4)
  • 1989 (Vol.3)
  • 1988 (Vol.2)
  • 1987 (Vol.1)

Otolyth of cyclos sromatas and fishes: evolution and some quantitativ relation shin

© 1994 D. W. Lychakov

Cite: Lychakov D. W. Otolity krugorotykh i ryb: evolyutsiya i nekotorye kolichestvennyve sootnosheniya [Otolyth of cyclos sromatas and fishes: evolution and some quantitativ relation shin]. Sensornye sistemy [Sensory systems]. 1994. V. 8(2). P. 7-15 (in Russian).