• 2024 (Vol.38)
  • 1990 (Vol.4)
  • 1989 (Vol.3)
  • 1988 (Vol.2)
  • 1987 (Vol.1)

Functional characteristics of vision development in altricial birds: the relation to behavioral development

© 1988 S. N. Khayutin, L. P. Dmitrieva, E. V. Korneeva, L. I. Aleksandrov

Cite: Khayutin S. N., Dmitrieva L. P., Korneeva E. V., Aleksandrov L. I. Funktsionalnaya kharakteristika razvitiya zreniya nezrelorozhdayushchikhsya ptentsov. svyaz s razvitiem povedeniya [Functional characteristics of vision development in altricial birds: the relation to behavioral development]. Sensornye sistemy [Sensory systems]. 1988. V. 2(2). P. 139-147 (in Russian).