• 1990 (Vol.4)
  • 1989 (Vol.3)
  • 1988 (Vol.2)
  • 1987 (Vol.1)

Hearing frequency characteristics of grass frog and band noise masking of acoustic stimuli

© 1988 M. A. Egorova

Cite: Egorova M. A. Chastotnye kharakteristiki slukha travyanoi lyagushki i maskirovka polosovymi shumami odinochnykh akusticheskikh [Hearing frequency characteristics of grass frog and band noise masking of acoustic stimuli]. Sensornye sistemy [Sensory systems]. 1988. V. 2(2). P. 123-132 (in Russian).