• 1990 (Vol.4)
  • 1989 (Vol.3)
  • 1988 (Vol.2)
  • 1987 (Vol.1)

Unconscious visual information processing in the right and left cerebral hemispheres

© 1989 A. G. Zaltsman

Cite: Zaltsman A. G. Pererabotka neosoznavaemoi zritelnoi informatsii v pravom i levom polushariyakh golovnogo mozga [Unconscious visual information processing in the right and left cerebral hemispheres]. Sensornye sistemy [Sensory systems]. 1989. V. 3(1). P. 43-47 (in Russian).