• 2024 (Vol.38)
  • 1990 (Vol.4)
  • 1989 (Vol.3)
  • 1988 (Vol.2)
  • 1987 (Vol.1)

Perception of approaching and moving away of a sound source (footsteps): factors determining the perceptual effect of movement

© 1989 E. V. Kozhevnikova

Cite: Kozhevnikova E. V. Vospriyatie priblizheniya i udaleniya zvuka shagov. usloviya vozniknoveniya pertseptivnogo effekta dvizheniya [Perception of approaching and moving away of a sound source (footsteps): factors determining the perceptual effect of movement]. Sensornye sistemy [Sensory systems]. 1989. V. 3(1). P. 93-100 (in Russian).