• 2022 (Vol.36)
  • 1990 (Vol.4)
  • 1989 (Vol.3)
  • 1988 (Vol.2)
  • 1987 (Vol.1)

The action of low frequency acowstic vibrations on metabolic systems of stria vascularis

© 1993 G. N. Ponomarenko, V. O. Samoylov, S. P. Kropotov

Cite: Ponomarenko G. N., Samoylov V. O., Kropotov S. P. Deistvie nizkochastotnykh akusticheskikh kolebanii na metabolicheskie sistemy sosudistoi poloski [The action of low frequency acowstic vibrations on metabolic systems of stria vascularis]. Sensornye sistemy [Sensory systems]. 1993. V. 7(2). P. 25-30 (in Russian).