• 1990 (Vol.4)
  • 1989 (Vol.3)
  • 1988 (Vol.2)
  • 1987 (Vol.1)

The enhancement of discharges phase-locking with stimulus envelope in the auditory units of the frog during long-term adaptation

© 1996 N. G. Bibikov, O. N. Grubnik

Cite: Bibikov N. G., Grubnik O. N. Uluchshenie sinkhronizatsii impulsnoi aktivnosti slukhovykh neironov lyagushki s ogibayushchei zvuka v protsesse dolgovremennoi adaptatsii [The enhancement of discharges phase-locking with stimulus envelope in the auditory units of the frog during long-term adaptation]. Sensornye sistemy [Sensory systems]. 1996. V. 10(4). P. 5-18 (in Russian).