• 2022 (Vol.36)
  • 1990 (Vol.4)
  • 1989 (Vol.3)
  • 1988 (Vol.2)
  • 1987 (Vol.1)

Hemispheric peculiarities in utilizing the harmonics of spatial-frequency visual image spectrum

© 1995 A. A. Nevskaya, L. I. Leushina

Cite: Nevskaya A. A., Leushina L. I. Osobennosti ispolzovaniya garmonicheskogo prostranstvenno-chastotnogo spektora izobrazhenii pri ikh opisanii v pravom i levom polushariyakh [Hemispheric peculiarities in utilizing the harmonics of spatial-frequency visual image spectrum]. Sensornye sistemy [Sensory systems]. 1995. V. 9(1). P. 108-116 (in Russian).