• 2021 (Vol.35)

Threshold duration of sound signals for their sources approaching and withdrawing under condition of high-frequency hearing loss modeling

© 2018 I. G. Andreeva, A. P. Gvozdeva, E. A. Ogorodnikova

Sechenov Institute of evolutionary physiology and biochemistry of RAS, 194223 Saint-Petersburg, Torez ave., 44, Russia
Pavlov Institute of physiology of RAS, 199034 Saint-Petersburg, Makarova embank., 6, Russia

Received 10 Apr 2018

An assessment of ability to determine direction of sound images motion (approaching or withdrawing) in case of high- frequency hearing loss modeling, which takes place under condition of age-related sensorineural hearing loss, was performed. The modeling was made by filtration of broadband signals, which formed illusions of approaching and withdrawing sound sources. Frequency response of the filters corresponded to mild and moderate sensorineural hearing loss. The duration of signals varied in the range 125–400 ms. The data shown that the temporal threshold was equal for three experimental series (control, models of mild and moderate hearing loss) and amounted 150 ms. In case of control series and mild sensorineural hearing loss modeling for all employed durations of stimuli subjects made mistakes in evaluation of sound moving direction predominantly for withdrawing signals. The number of incorrect responses for approaching signals increased substantially under condition of moderate sensorineural hearing loss model. The increase was observed for both short and long durations of signals. At the same time, overall amount of mistakes increased insignificantly compared to control condition.

Key words: sound localization, sensorineural hearing loss, symmetrical hearing loss, motion perception, threshold duration

DOI: 10.1134/S0235009218040029

Cite: Andreeva I. G., Gvozdeva A. P., Ogorodnikova E. A. Porogovaya dlitelnost zvukovykh signalov dlya otsenki priblizheniya i udaleniya ikh istochnika pri modelirovanii snizheniya vysokochastotnogo slukha [Threshold duration of sound signals for their sources approaching and withdrawing under condition of high-frequency hearing loss modeling]. Sensornye sistemy [Sensory systems]. 2018. V. 32(4). P. 277-284 (in Russian). doi: 10.1134/S0235009218040029

References:

 • Al’tman Ya.A., Andreeva I.G. Vospriyatie priblizheniya i udaleniya zvukovogo obraza pod raznymi azimutal’nymi uglami pri monaural’nom proslushivanii [The perception of sound source approaching and withdrawing with different azimuth angles in case of monaural listening]. Sensornye sistemy [Sensory systems]. 2000. V. 14 (1). P. 3–10 (in Russian).
 • Andreeva I.G. Porogovaya dlitel’nost' signalov pri vospriyatii chelovekom radial’nogo dvizheniya zvukovykh obrazov razlichnogo spektral’nogo sostava [The Threshold Duration of Signal in Human Perception of Radial Motion of Sound Image with Different Spectral Bands]. Sensornye sistemy [Sensory Systems]. 2004. V. 18(3). P. 233–238 (in Russian).
 • Andreeva I.G., Al’tman Ya.A. Porogovaya dlitel’nost' zvukovykh signalov pri vospriyatii chelovekom radial’nogo dvizheniya zvukovogo obraza razlichnogo azimutal’nogonapravleniya [Threshold duration of sound signals in human perception of sound image radial motion of different azimuth directions]. Sensornye sistemy [Sensory Systems]. 2000. V. 14 (1). P. 11–17 (in Russian).
 • Boboshko M.Yu., Garbaruk E.S., Zhilinskaya E.V., AbuDzhamee A.Kh. Ispol’zovanie testa obnaruzheniya pauzy dlya otsenki vremennoi razreshayushchei sposobnosti slukhovoi sistemy cheloveka [The use of the gap detection test to assess temporal resolution of human auditory system]. Rossiiskaya otorinolaringologiya [Russian otorhinolaryngology]. 2012. № 6. P. 16–20 (in Russian).
 • Ahveninen J., Kopco N., Jääskeläinen I.P. Psychophysics and Neuronal Bases of Sound Localization in Humans. Hear Res. 2014. V. 307. P. 86–97.
 • Brungart D.S., Rabinowitz W.M. Auditory localization of nearby sources. Head-related transfer functions. J. Acoust. Soc. Am. 1999. V. 106. № 3. Pt. 1. P. 1465–1479.
 • Carlile S., Leung J. The perception of auditory motion. Trends in Hearing. 2016. V. 20. P. 1–19.
 • Keith R.W. Random Gap Detection Test. St Louis: Auditec of St. Louis, 2000.
 • Moore B.C.J. Cochlear hearing loss: physiological, psychological and technical issues. 2nd ed. Willey. 2007. 344 p.
 • Moore B.C.J. Perceptual consequences of cochlear damage. Oxford University press. 1995. 246 p.
 • Slattery III W.H., Middlebrooks J.C. Monaural sound localization: Acute versus chronic impairment. Hear. Res. 1994. V. 75. P. 38–46.